• Vi skapar bättre affärsmöjligheter för företagen i Malmö
  • Vi skapar utbildningar och föreläsningar för dig som är företagare
  • Vi för din talan mot politiker och befattningshavare

Senaste från bloggen:

Sep 28, 2015

Anmälda utställare till höstmingel på Malmö Live 3/11

Sidan uppdateras med våra utställares logos allteftersom anmälningar och logos inkommer! Läs mer...

1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 26

Bli medlem

Bli medlem i en av våra sex företagsgrupper som är fördelade över hela Malmö.

Läs mer


Företagsgrupperna

Det finns sex företagsgrupper i Malmö och sedan 2007 samverkar alla inom Malmö Företagsgrupper.

Läs mer

Malmö Företagsgrupper film

Se vår film

Här har vi tagit fram en film som berättar vad vi gör och varför just Du skall vara medlem.

Läs mer


Nätverk

Vi skapar nätverk och möten mellan våra medlemsföretag så att de kan göra fler och bättre affärer.

Läs mer

Kalendarium

2018-02-07Malmö FöretagsgrupperMingelmässa på Malmö Arena Palissad!
2017-10-10Malmö FöretagsgrupperFrukostmöte med Malmö Stad 10 oktober

Företagsgruppernas kalendarier & nyheter

2018-08-09Limhams FöretagsgruppFiskrökeriet
2018-08-09Limhams FöretagsgruppVingården
2018-08-09Limhams FöretagsgruppMalmö Live
2018-08-09Limhams FöretagsgruppMalmö Arena Hotel
Vill du som företagare vara med och
stärka den positiva bilden av Malmö?
Näringslivsavdelningen har tagit fram en verktygslåda för destinationsvarumärket Malmö där det finns filmklipp, texter och bilder som du kan använda när du pratar om Malmö i olika sammanhang. Klicka här för att läsa mer om destinationsvarumärket och klicka här för att komma direkt till verktygslådan!

En av våra medlemmar

BK Buss AB

BK Buss bedriver idag genom upphandling uppdrag på kontrakt. Det innebär att bussar och personal skall finnas till hands för trafik till uppdragsgivaren. Vi följer och utvecklar de krav som ställs på oss inom persontrafik. Varje passagerare, från linjeresenär i alla åldrar till elever inom skola och barnomsorg och resande inom vår beställningstrafik, ses som enskilda kunder och individer. BK Buss har i sitt uttalade mål sagt att alltid sätta resenären i centrum. Det sker inom hela verksamheten. Miljö och säkerhet är för BK Buss två framträdande ansvarsområden som vi vet påverkar våra resenärer, därför förs kontinuerliga arbeten inom dessa områden.