03 Mar, 2014

TO:DO - En mötesplats för unga jobb och studier


Malmö Stad arrangerar i samarbete med Arbetsförmedlingen en stor rekryteringsmässa, TO:DO, 7-8 november på Malmömässan. Rekryteringsmässans fokus är att skapa nya möjligheter för unga Malmöbor och regionens företag. Mässan ska vara återkommande varje år för Malmö Stad och näringslivet i Malmö vill ta ett helhetsgrepp om unga malmöbors väg in i arbetslivet.

Innehållet på mässan kommer bland annat vara gymnasiemässa, yrkesuppvisningar och rekryteringsmässa - allt under ett tak på Malmömässan.

Malmö Stad och Arbetsförmedlingen bjuder in dig som är arbetsgivare - du kan vara med båda dagarna eller en av dem!

För mer detaljer och kontaktuppgifter - klicka er vidare till inbjudan!


(Klicka på bilderna för att se dem större)