Våra projekt

Utveckla ditt företag - samarbeta med en student!

Samarbete mellan Malmö högskola och företagen i staden är oerhört viktigt - i många anseenden. Att ge en student möjlighet att praktisera, att omsätta teori i praktik, är ett viktigt led i processen för att avståndet mellan avslutad utbildning och arbetslivet inte ska bli så långt. Detta är något Malmö Företagsgrupper vill ta fasta på. Malmö Företagsgrupper erbjuder nu bland annat studenter möjligheten att komma på företagsgruppernas arrangemang för att knyta kontakter.

Malmö Företagsgrupper är ett branschöverskridande nätverk med omkring 1200 företag som medlemmar - detta bör innebära stora möjligheter att göra verklighet av nya idéer, något som studenter med nya ögon kan komma in och bidra till! Samarbete mellan högskola och näringsliv bidrar inte bara till studenternas lärande och utveckling, det kan även vara en katalysator till utveckling ute hos företagen också.

Läs mer om möjligheterna med ett utökat samarbete mellan studenterna på högskolan och näringslivet i Malmö - klicka på länken till en broschyr framtagen av vårt samverkansprojekt Företagsakademin 3.0 nedan:

"Utveckla ditt företag - samarbeta med en student från Malmö Högskola".

Företagsakademin 3.0 är ett samverkansprojekt mellan Malmö Företagsgrupper, Malmö högskola och Malmö stad med delfinansiering av Europeiska socialfonden. Läs mer om projektet på den egna projektsidan (länk i vänstermenyn).

Det finns många möjligheter till att snabbt och effektivt skapa samarbeten - ett är att gå direkt via Malmö högskolas karriärportal Future Finder där företag kan annonsera jobb, praktikplatser och ex-jobb helt utan kostnad.

Gå direkt till portalen via länken:
 Till dig som är student - håll dig uppdaterad på företagsgruppernas evenemang - anmäl ditt intresse att delta i något av eventen till info@malmoforetagsgrupper.se så förmedlar Kajsa Lövgren kontakten med respektive grupp, eller administrerar anmälan direkt om det gäller något av Malmö Företagsgruppers centrala event.

För att se gruppernas program - gå in på hemsidorna via loggorna längst ner på sidan.