Hitta din företagsgrupp!

Hitta din företagsgrupp!

Varmt välkomna på frukostmöte 22 september!

Vi inleder hösten med ett frukostmöte på Näringlivskontoret där vi bjudit in Enhetschefen för Säkerhet och Beredskap på avdelningen Omvärld och Näringsliv Ulf Nilsson och Lokalpolisområdeschef Erik Åberg. Tanken med mötet är att du som medlem ska få inblick i enheten för Säkerhet och Beredskap och Polisens verksamheter och få möjlighet att ställa frågor till…

Läs mer