Höst i Malmö Företagsgrupper!

29 augusti hade vi i Malmö Företagsgrupper kick-off inför hösten tillsammans med styrelseledamöter från våra företagsgrupper. Det blev en mycket givande eftermiddag med många kreativa idéer och nya perspektiv. Sammanfattningen av dagen kommer skickas ut till deltagarna att ta med sig till sina respektive styrelser. 10 oktober bjuder vi in till ett frukostmöte i samarbete med Malmö…