Frukostmöte med Malmö Stad och Malmö universitet 3 maj!

Vi bjuder nu in dig som medlemsföretag i Malmö Företagsgrupper till ett frukostmöte i samarbete med Malmö Stad! Ämnet för morgonen är ”Vart är Malmö på väg? En framtidsspaning ur ett innovations- och miljö/hållbarhetsperspektiv”. Malmö är en stad i utveckling, en innovationsstad, förändringar sker ständigt och när staden expanderar och växer måste anpassningar ske. Malmös…