Malmömorgon: Malmö stads Näringslivskontor har skapat nya mötesformer och från och med 2022 byter 0707 namn till Malmömorgon – det första äger rum 2/3, mer information kommer närmre det aktuella datumet.

Malmö Näringslivsgala: Malmö Näringslivsgala äger rum 21 juni – ”För 20:e gången välkomnar vi er till Malmö Näringslivsgala! En gala där företagare, entreprenörer och Malmös näringsliv står i fokus och hyllas för sina insatser tillsammans med mingel och underhållning på högsta nivå!” För mer information om galan och hur du kan nominera – se https://www.malmonaringslivsgala.se/

För mer information om Malmö stads Näringslivskontors verksamhet gå till https://malmo.se/naringsliv/

Malmöläget: I MalmöLäget hittar du intressant statistik, fakta och kortanalyser för både företag i Malmö, företag som planerar att flytta hit och andra aktörer som vill följa näringslivets utveckling. Pendlingsstatistik, befolkning, företagsstruktur, branschutveckling och förvärvsarbetande är några av de många områden man tittar på. MalmöLäget är en sammanställning från Stadskontoret i Malmö stad 2021. Läs Malmöläget här!

Vår kontakt på Näringslivskontoret är Näringslivsutvecklaren på enheten för Innovation & Utveckling Thobias Lading thobias.lading@malmo.se som bland annat ansvarar för Näringslivsgalan.