Ett kunskapslyft – Hur har arbetslivet påverkats av pandemin?

Hur har arbetslivet påverkats av pandemin? – Obs – inställt Malmö universitet bjuder in Malmö Företagsgrupper till ett kunskapslyft på ämnet pandemins påverkan på arbetslivet och den psykosociala arbetsmiljön. Vilken kort- och långsiktig inverkan har pandemin haft på samhället och näringslivet? Föreläsning av Sandra Jönsson, docent i psykologi med inriktning mot ledarskap och organisation från…

Trygghet och säkerhet för er företagare

Vad är Malmös utmaningar och möjligheter? Vi bjuder in till ett unikt tillfälle att få svar på era frågor kring trygghet och säkerhet i Malmö – torsdagen den 22 september. Ni får träffa Enhetschefen för Säkerhet- och Beredskap i Malmö Stad och Lokalpolisområdeschef Erik Åberg som båda kommer att ge er företagare en exklusiv inblick…