BAKGRUND

Malmö Företagsgrupper bildades 2007 och är ett samlande organ åt Malmös företagsgrupper. Idag finns sju företagsgrupper i Malmö som i stort sett har en geografisk indelning, Företagsgruppen Mitt i Malmö, Bulltofta Företagsgrupp, Sofielunds Företagsgrupp, Limhamns Företagsgrupp, Hyllie Företagsgrupp, Fosieby Företagsgrupp och Möllevångens Företagsgrupp. Totalt representerar företagsgrupperna ca 1 100 företag i Malmö-regionen.

Malmö Företagsgrupper arbetar med att försöka ge företag de bästa förutsättningarna för att driva verksamhet i Öresundsregionen. Vi arbetar aktivt och engagerar oss i frågor som kan ha avgörande betydelse för verksamheter i regionen.

Malmö Företagsgrupper arbetar med frågor som bla rör infrastrukturen, trafiksäkerheten, kollektivtrafiken, säkerhetsfrågor och nyetableringar.

Malmö Företagsgrupper arbetar med kontakter mellan företag, Malmö stad, myndigheter och andra organisationer. Det är viktigt för oss att informationsflödet mellan olika instanser fungerar väl.

Nätverkande står högt på agendan inom många företag och Malmö Företagsgrupper vill vara en del i detta och bistå företagen där det är möjligt. Malmö Företagsgrupper genomför därför gemensamma träffar för alla företagsgrupperna inom Malmö.