Remiss

Här finner du remissversionen av den nya näringslivspolitiska strategin för nedladdning en vecka, 2016-10-05 till och med 2016-10-12. Kontakta därefter Kajsa Lövgren på info@malmoforetagsgrupper.se för att få remissen skickad till dig.