FÖRETAGSGRUPPERNA I MALMÖ

Det finns fem lokala företagsgrupper i Malmö. Nätverken är geografiskt uppdelade i staden.

 

Bulltofta Företagsgrupp

Bulltofta Företagsgrupp fungerar som ett forum för utbyte av erfarenhet, tips och idéer. Medlemmarna arbetar tillsammans för att påverka myndigheter och andra organisationer i området. De verkar också för ett ökat samarbete mellan medlemsföretagen. Medlemmarna erbjuds föreläsningar, lunchmöten samt nyhetsbulletinen Bullen.

www.bfg.se

Hyllie Företagsgrupp

Hyllie Företagsgrupp bildades 2003 och är ett nätverk med medlemmar från näringsliv, organisationsvärld och offentlig förvaltning. De bevakar medlemmarnas gemensamma intressen och fungerar som ett forum för utbyte av erfarenheter, tips och idéer. Företagsgruppen arrangerar regelbundna medlemsmöten, föredrag och studiebesök i olika verksamheter.

www.hylliefg.se

Limhamns Företagsgrupp

Limhamns Företagsgrupp verkar för att skapa ett bra företagsklimat samt en kreativ miljö i området. De fungerar som en mötesplats för utbyte av information, erfarenheter och kunnande. Medlemmar får rabatt på vissa varor och tjänster.

www.lfg.se

Sofielunds Företagsgrupp

Sofielunds företagsgrupp skall, genom samarbete med Malmö stad och andra företagsgrupper samt aktivt kontakt med företag företrädesvis verksamma inom Sofielunds och Sorgenfris industriområden, medverka till att utveckla områdena i en riktning som gynnar företagens verksamhet, dess anställda och närboende samt arbeta för etablering av ny verksamhet och en ökad välfärd.

www.sofielund.net

Företagsgruppen Mitt i Malmö

Företagsgruppen Mitt i Malmö är en sammanslagning av tidigare Hamnens Företagsgrupp och Malmö Centrum Företagsgrupp som efter sammanslagningen har styrkan som Malmös största företagsgrupp.

www.mittimalmo.se