Företagsregister

 
STOBY MÅLERI AB | Pilotgatan 3 | www.stoby.se
Bulltofta Företagsgrupp
 

 

 
Swedbank AB (publ) | www.swedbank.se | 040-24 20 00 | tomas.isaksson@swedbank.se
Ekonomi och Juridik, Sofielunds Företagsgrupp
 
Bank
 

 
WABELIN MEETINGS | Prästkragegatan 4 | www.wabelinmeetings.se | info@wabelinmeetings.se
Bulltofta Företagsgrupp
 

 

 
Arlövs Reklam AB | Ågatan 4 | www.arlovsreklam.se | kontakt@arlovsreklam.se
Bulltofta Företagsgrupp
 

 

 
Office Depot Sverige AB | Borrgatan 15 | www.officedepot.se | 040-187465 | emil.malm@officedepot.com
Företagsgruppen Mitt i Malmö, Hamnen, Handel
 

 

 
POOLARNA AB | Mäster Johansgatan 11 | www.poolarna.se | 6615695
Bulltofta Företagsgrupp
 

 

 
Ledarskaparen | Hjortgatan 20 | www.ledarskaparen.se | matti@ledarskaparen.se
Limhamns Företagsgrupp, Näringsliv och samhälle, Utbildning och bemanning
 
Söker Du ledarträning? Vill utvecklas som ledare? Behöver du individuell ledarutveckling och träning så rekommenderar jag dig att gå UGL som är fem dagar eller/och Utvecklande Ledarskap på 3+1 dag.  Du kommer att bli effektivare som ledare och som gruppmedlem. Din självinsikt ökar, blir mer effektiv och du blir medveten om drivkrafter bakom ditt beteende. Du  blir mer effektiv som ledare och gruppmedlem och kommer att skapa välfungerande grupper som bidrar till ökad kvalitet och lönsamhet. Behöver du chefsstöd och en samtalspartner kring ditt ledarskap, kontakta då mig. För att kunna leda behöver du förstå dig själv, förstå hur människor fungerar. Det kan jag bidra till. 
 

 
Rica Hotel Malmö | www.rica.se/ | 040-660 95 50
Företagsgruppen Mitt i Malmö, Malmö Centrum
 

 

 
Rosén Larsen Advokater AB | Norra vallgatan 58 | www.rosenlarsen.se | 040-15 93 00
Ekonomi och Juridik, Företagsgruppen Mitt i Malmö, Hamnen
 
Rosén Larsen Advokater AB är en nischbyrå inom fastighetsrätt. Vi tillhandahåller juridiska tjänster genom biträdande vid avtalshantering, löpande konsultationer och vid tvist. Vi hanterar olika avtal såsom t.ex. fastighetsköp, exploateringsavtal, markanvisningsavtal, arrendekontrakt, servitut, entreprenadkontrakt, kontraktshandlingar i samband med bildande av bostadsrättsföreningar och lokalhyreskontrakt. Vi hanterar även löpande frågor i verksamheten såsom t.ex. bygglov och andra frågor enligt plan - och bygglagen. Vi biträder vid tvister såväl inom som utom domstol, t.ex. vid tvist i allmän domstol, hyres - och arrendenämnder samt mark - och miljödomstolar.
 

 
Boulebar | www.boulebar.se
Företagsgruppen Mitt i Malmö, Hamnen, Sport och fritid
 

 

 
Setrab AB | Ringugnsgatan 3 | www.setrab.com | 040-158060 | fredrik.serger@setrab.com
Industri, Limhamns Företagsgrupp
 
Customised aluminium radiators and heat exchangers Setrab designs and manufactures customised aluminium radiators and heat exchangers in small to medium quantities for high performance OEM automotive and other vehicle applications. We supply many of the world’s premium car brands, e.g. Aston Martin, Audi, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Lotus, and Mercedes, as well as many other vehicle manufacturers, e.g. Bobcat, Husqvarna, Scania, Volvo, and Wirtgen. Our products are also highly suitable for a number of stationary applications.
 

 
Axion Revisionsbyrå AB | Sunnanväg 1, 216 17 Limhamn | www.axion.se | 040-360300 | info@axion.se
Ekonomi och Juridik, Limhamns Företagsgrupp
 
Axion Revisionsbyrå AB (Axion) startades i början av 1990-talet av den auktoriserade revisorn Mia Funder Axion har de senaste åren expanderat kraftigt. Företaget består idag av 13 medarbetare – kvalificerade revisorer, civilekonomer och redovisningsekonomer. Revisionsbyrån har kontor i Malmö och Staffanstorp och är väl etablerad på marknaden, främst i Skåne. Axion arbetar främst med revisionsuppdrag och vänder sig både till det privata näringslivet och till den offentliga sektorn. Revisionsbyrån har för närvarande drygt 500 kunder av varierande storlek och inom många olika branscher.
 

 
Parkfast AB | Hyllie stationstorg 2 | www.parkfast.se | 040-642 04 17
Hyllie Företagsgrupp, Näringsliv och samhälle
 
Parkfast AB erbjuder kontorslokaler i Malmö Arena.
 

 
ELICC AB | Strandgatan 50A, 216 12 Limhamn | www.elicc.se | 0702-555 270
Hyllie Företagsgrupp, Konsulttjänster, Limhamns Företagsgrupp
 
ELICC AB arbetar med coachning inom försäljning, kundservice och personligt utveckling. ELICC utvecklar personalens kompetens i merförsäljning genom feedbackträning och motivationsstrategier. Hjälper små och stora företag att ta fram försäljningsstrategier; utvecklar kundbemötande-strategier. Föreläser om försäljning, kundservice och arbetsglädje för både små och stora grupper.
 

 
BULLTOFTA SJUKG.& ERGONOMIK. | Johanneslustgatan 12 | ulla.bodenas.se/ | 181515
Bulltofta Företagsgrupp