Oavsett om det gäller energikartläggning av en stor verksamhet

eller energideklaration av ett mindre flerbostadshus kan vi hjälpa er

Energikartläggning: Ett lagkrav sedan 2014. Här kartläggs verksamhetens energiförbrukning i detalj. Nuvarande energiförbrukning ligger sedan till grund för kostnadseffektiva besparingsförslag. Energianalys: Om det inte finns anledning att kartlägga verksamhetens energiförbrukning kan istället en energianalys utföras. Här ligger fokus på energibesparing och minskade energikostnader. Entreprenadbesiktning: Oavsett projekt kan vi bistå med vår kompetens. Ta kontakt med oss för mer info och offert.