Susanne Hylén och Björn Olsson är grundare och kärnan i Handelshuset Hylén & Olsson

Tillsammans har vi mer än 60 års erfarenhet från näringslivet, främst inom företagsutveckling och coaching. Vi hjälper såväl entreprenörer som etablerade företagsägare i förändringsarbeten. Vi har länge sett fördelen med att samla olika kompetensområden under samma tak och guida företag till den bästa lösningen. Idag har vi utvecklat en affärsmodell som bygger på affärsanalys, konsultation och konkreta insatser.