Ett tids- och kostnadseffektivt koncept för att skapa fler nya affärsmöjligheter genom strukturerat affärsnätverkande. Det mest säkra och vanliga sättet att skapa affärer är genom personliga rekommendationer. Ingen av oss har obegränsat med kontakter, och att skaffa nya är inget man gör över en natt. Vi ger dig tillgång till ett effektivt koncept som genom att bygga förtroende hos dina teamkollegor lägger grunden till att väsentligt öka dina affärskontakter. BNI är idag världens och Sveriges största affärsnätverk som får affärer och företag att växa. Under fjolåret skapades BNI-relaterade affärer för över 1 miljard kronor bara i Sverige! Läs mer om våra affärsframgångar inom BNI.