Vi tillhandahåller affärsstöd inom följande områden: Ekonomi & Finans , HR/Rekrytering och Coaching/VD-support

Affärsstöd är ett brett område med tjänster från det lilla till det stora. Delar eller hela verksamheten kan behöva granskas. En ny affärsstrategi kanske behöver arbetas fram, nya affärsmål formuleras och varumärket ses över. Att utveckla sitt företag är både teoretiskt och praktiskt. Det kan handla om skatterådgivning, lönsamhetsrådgivning eller konkurrensanalys. Men också mer hands on som personalfrågor och rekryteringar.