F & S är på Din sida. Ny PRAXIS (1985) > Bl a försäkringsbolagen bygger inga hus längre. Väsentligt nu: Vi hjälper Dig med ersättningsanspråket (SEK), i rätt tid. Alla storskadedrabbade behöver ´minst´ ett bollplank. F & S har erfarenheten. Fast pris tillämpas! Kontakt: även efter kontorstid. – Tvister skall undvikas! Fri telefonrådgivning i hela landet. Välkommen!