Heart Health Group erbjuder ett brett utbud av kvalificerade tjänster för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla hjärt- och kärlsjukdom, samt för att öka kunskaperna om denna. Målgruppen är såväl privatpersoner som företag och sjukvården.

Verksamheten är uppdelad i följande huvudområden:

  • Heart Health Clinic: Mottagning för förebyggande, utredning och i förekommande fall behandling.
  • Heart Health Education: Utbilndingstjänster för att öka kunskapen inom området.
  • Heart Health Science: Forskningsverksamhet med högsta akademiska kompetens.