IKC Pension är en oberoende helhetsleverantör av försäkringar och finansiella tjänster. Vi erbjuder kvalificerad investeringsrådgivning, pensionsrådgivning och företagsrådgivning. Som oberoende rådgivare är vi inte styrda till ett begränsat utbud av produkter och tjänster utan kan vid varje tillfälle anpassa våra rekommendationer utifrån vår kunds specifika behov. IKC Pension har erhållit tillstånd av Finansinspektionen för förmedling av livförsäkring, fondandelar, investeringsrådgivning samt förmedling av sakförsäkringar. Vi är också medlemmar i branschorganisationen Svenska Försäkringsförmedlares Förening. Välkommen att kontakta oss!