Söker du personal? Ofta kan en rekryteringsprocess vara ansträngande och tidskrävande med massor av ansökningar att gå igenom. Vi kanske redan har din nästa medarbetare. Genom våra olika uppdrag inom omställning och arbetsmarknadstjänster har vi massor av kandidater. Vi känner dem ganska väl ur ett yrkesmässigt perspektiv och kan matcha rätt person till dina krav. Är det arbete där du kan tänka dig att anställa någon med ekonomiskt stöd så hjälper vi dig med kontakter med arbetsförmedlingen – hela vägen!