Vår egen väg. För din skull. Ett värdepappersbolag med grund i Fondbytesprogrammet (1999) och IKC Pension (2007). Bolaget ingår i IKC-koncernen med säte i Malmö. Fondförvaltningen bedrivs inom IKC Fonder AB och rådgivningstjänsterna inom IKC Capital AB. Bägge bolag har erforderliga tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.