Vi skapar ett hållbart arbetsliv. Med engagemang i fokus.

Vi skapar ett hållbart arbetsliv. Med engagemang i fokus. Det är iTURNs vision. Dagens ständiga krav på att kunna förstå, hantera och leda en förändring – om och om igen – ställer stora krav på ett hållbart ledarskap och ett hållbart medarbetarskap. Det är så man säkerställer långsiktigt hållbara positiva resultat. Hållbarhetsarbetet måste integreras i den dagliga verksamheten. Det kan inte vara något som arbetas med vid sidan om det dagliga, när tid finns. Den tiden kommer aldrig att finnas ”över”. Balansen mellan arbete och fritid, mellan det professionella och det personliga är viktiga grundbultar för ett hållbart arbetsliv. Här kan vi erbjuda ledare och chefer konkreta verktyg för att kunna hantera sin vardag, för en optimal balans som skapar engagemang, trivsel, välmående och framgång i organisationen.