KIZAZI Fastigheter är ett familjeföretag med en gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning i Malmö. Kizazi betyder generation på swahili. Vår målsättningen är att bygga och förvalta våra hus till framtida generationer genom att prioritera hög kvalitet och god funktionalitet. På senare tid har vi inte bara förvärvat och förvaltat utan även utvecklat och byggt nytt. Det planerar vi att fortsätta göra. Kizazi bygger broar mellan människor och miljön och kärnan i vårt arbete är ett tryggt hem för alla.