Konditori Katarina, när smaken får avgöra!

Vi vill erbjuda bakverk av högsta kvalité. Detta skall genomsyra allt i företaget. Råvaror, hantverk och färskhet är naturliga delar i detta tänkande men denna ambition skall också styra vårt val av emballage och presentationen av varorna i butiken. Även bakom kulisserna är det vår ambition att skapa ett högklassigt konditori där rutiner, maskiner, hantering och hantverk samverkar för att ge så bra produkter som möjligt. Allt för att vi skall kunna leva upp till era krav på oss och till vårt motto; Konditori Katarina, när smaken får avgöra!