Branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 152 000 specialister i 156 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med våra 1 600 medarbetare på 60 orter.