K&R Education är ett utbildnings- och coachkonsultföretag som skräddarsyr utbildningar i entreprenörskap och det coachande förhållningssättet för skola, arbetsmarknad och näringsliv. Grundarna är utbildade pedagoger och diplomerade coacher (ICF) med många års erfarenhet av utbildning, ledarskap, coachning och utvecklingsarbete i olika verksamheter. Vi gissar inte, vi tror inte, vi VET vad som skapar framgång på arbetsplatsen. Allt bygger på genomtänkta studier och beprövade pedagogiska metoder och verktyg, därför kan vi leverera konkreta utbildningar.