Privatläkarmottagning vid Erikslustplan

Varje enhet är en självständig del av kliniken. Alla avdelningar är klickbara till vänster. De flesta av oss har antingen vårdavtal eller anslutning till den nationella taxan. Det betyder att patientavgiften är densamma på dessa mottagningar som inom den offentliga sjukvården. Vi välkomnar även nya patienter. Vi finns vid Erikslustplan mellan Malmö centrum och Limhamn . Det är förhållandevis lätt att parkera i omgivningarna. Bäst att ha med sig parkeringsskiva då den krävs vid flertalet parkeringsplatser runt CURA kliniken. Du kan nå CURA kliniken med buss nummer 3 och 4. Kommer Du med bil med navigator så ställ in Torupsgatan 2 eller Erikslustsvägen 24.