Fotbollen – ett verktyg för att nå högre mål

Vår vision är att skapa en förening för 2000-talet som förenar bredd och elit med ett starkt varumärke och som ligger i framkanten av samhällsutvecklingen. Målsättningen är att vara en mötesplats för människor som har passion och engagemang för att skapa framtiden där fotbollen är ett verktyg för att nå högre mål. Vår föreningsidé bygger på att alla medlemmar ska kunna känna gemenskap och uppleva glädjen i den idrottsliga verksamheten.