Malmhaug – sätter människor i rörelse

Vision: Malmhaug ska bidra till samhällsnytta genom att engagera

så många som möjligt så länge som möjligt genom rörelse hela livet.

Föreningens verksamhet ska präglas av säkerhet, integritet, interaktion och proaktivitet. Genom att i alla delar eftersträva verksamhet med hög kvalitet är vår ambition att alla ska nå personlig utveckling och välmående vilket leder till framgång på individ-, lag- och gruppnivå. Malmhaug ska på detta sätt fylla en roll inom det lokala samhället, i Malmö kommun och särskilt i Limhamn/Bunkeflo, för att nå ut till medborgaren genom att skapa samhällsnytta i form av rörelse och motion i varierande former. Vår verksamhet bygger på det ideella engagemanget hos de personer som har det gemensamma intresset att föra föreningens verksamhet framåt.