Malmö Allmänna Idrottsförening, MAI, bildades 1908 och är en av Sveriges största friidrottsföreningar. Våra träningsgrupper hittar du på Malmö Stadion och i friidrottshallen Atleticum, där du också hittar vårt kansli.

MAI bedriver en omfattande verksamhet för barn, ungdom, senior, elit och veteran med cirka 800 aktiva medlemmar. Vi har en bred och kunnig tränarstab med relevanta utbildningar utefter deras aktivas ålder. I de yngre åldrarna fokuserar vår träning på lek och rörelseglädje!