Malmö Mäss-service hyr ut material och tjänster i mäss- och utställningsbranschen. Vi bygger och designar montrar till företag, bygger hela mässor, konferenser, event, kickoffs etc. Vi har varit verksamma sedan 1994. Från och med 2012 har vi varit verksamma på nya Malmömässan, där vi blivit kontrakterade som entreprenörer.