Mazars, en annorlunda aktör inom revision, redovisning, skatt och rådgivning i Sverige. Vi finns både lokalt och globalt och har valt att arbeta med ett brett spektrum av kunder. Det har gett oss stor kunskap om olika branscher men också erfarenheten av att arbeta med både små och stora företag. Den här kompetensen får du som företagare nytta av! Dessutom får du en rådgivare som är personlig, kan lyssna och som förstår dina frågor och problem. Tillsammans med dig bygger vi en relation och kontinuitet som gynnar dig och ditt företags utveckling!