Newsec Asset Management är Sveriges ledande fastighetsförvaltare. Vi äger inte några egna fastigheter, utan har istället fått förvaltningsuppdraget av fastighetsägaren. Vi finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt på ett flertal orter runt om i landet. På www.newsec.se får du veta mer om oss.