En fullservicebank – banken för hela din ekonomi

Vi är en fullservicebank och redovisade för 2019 rörelseintäkter på 8,6 md euro och en balansomslutning på 554,8 md euro. Vi finns i sammanlagt 19 länder, men våra hemmamarknader utgörs av de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tillsammans motsvarar dessa fyra länders ekonomier världens tionde största ekonomi. Vi är bland de tio största finanskoncernerna i Europa, sett till marknadsvärde. Vi är en finansiellt stabil bank och en av få banker i Europa med kreditbetyget AA. Nordeaaktien handlas på börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.