Passion, kreativitet och professionalism

NW Production AB är sedan 2003 en konferens- och eventbyrå som arrangerar konferenser och företagsarrangemang både i Sverige och utomlands. I alla uppdrag vi gör arbetar vi efter våra värdeord; passion, kreativitet och professionalism. Vi är lyhörda för vad ni som kund vill uppnå och hur ni vill lägga upp genomförandet, samtidigt som vi med vår långa erfarenhet kan komma med nyttiga tips och idéer som gör att upplägget och arrangemanget blir lyckat!