Välkommen till Ugglebo HVB – hem, en trygg hemmiljö med vuxna som stöd. 

Ugglebo HVB är ett hem för vård eller behandling och vi tar emot ungdomar, flickor och pojkar, mellan 14 och 19 år. Vi i personalen på Ugglebo erbjuder boende, omsorg, struktur och trygghet åt ungdomarna som bor hos oss.

Genom att skapa goda relationer med ungdomen så finns det goda möjligheter för förändringsarbete.