White jobbar vitalt. Det betyder att vi lyckas plocka ut allt som är bra ur vår sextioåriga historia och värdera detta varje dag när vi skapar lösningar för en generation som inte ens finns ännu. Kontoret i Malmö är vårt tredje största kontor. Malmökontoret är det kontor med flest gemensamma projekt med våra danska kontor och härifrån koordineras även våra internationella uppdrag. Arkitektur är att skapa platser där människor kan må och prestera bättre. Att börja nysta i hur detta ska gå till börjar alltså med att utforska de behov som finns. Ställa frågor till alla som har med projektet att göra. Genom att inspirera många blir engagemanget bredare. För oss är det här den snabbaste vägen mot resultat och god arkitektur.