Har er organisation eller företag ett case i behov av nytänkande
lösningar? Kan lösningen bidra till ett bättre och mer hållbart
samhälle? Är ni redo att låta en grupp studenter med olika
utbildningsbakgrund jobba med just er utmaning under en dag?
Tidigare har Det digitala Malmö/Malmö stad och Skanska deltagit.

Läs mer i inbjudan här!

Skicka in ert case senast den 28 februari.

Nedan finns länk till webben och formulär för anmälan:

Webb
https://storm.mah.se/stormathon/

Formulär:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=08IbYOvmp0KZkLgHK2gFKPuL86hK8hRFmqGt4zIpwDBURUwwTlUyOFFZTE9EMjJGTlozSVJGRThaQy4u

Vi ser fram emot möjligheten till att samarbeta under våren!

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta
Anna Bogeskär Brandt på anna.bogeskar.brandt@mau.se

Behöver ditt företag nya perspektiv?

Samarbeta med studenter från Malmö universitet.

Du kanske vill få nya perspektiv på utmaningar din verksamhet står inför eller en lösning på ett praktiskt problem? Du kanske vill att studenter granskar en produkt- eller tjänsteutvecklingsprocess eller tar fram förslag på en teknisk lösning? Ett samarbete med studenter på Malmö universitet ger dig inte bara nya perspektiv utan kan även skapa möjligheter till framtida rekryteringar.

www.mau.se/studentsamarbeten finns ett urval av de kurser som söker samarbetspartners just nu.

Söker ni ny personal? På vår karriärportal Future Finder kan ni presentera ert företag för studenter och nyutexaminerade från Malmö universitet. Annonsera lediga tjänster/uppdrag kostnadsfritt i 10 dagar. https://futurefinder.mau.se/sv/for-employers

Hittar du ingen kurs som passar eller vill diskutera andra möjligheter att samarbeta –  kontakta Anna Bogeskär Brandt/ anna.bogeskar.brandt@mau.se/ 040-665 80 84

Du kan läsa mer om Malmö universitet och de samarbetsformer som finns här!