Behöver ditt företag nya perspektiv?

Samarbeta med studenter från Malmö universitet.

Du kanske vill få nya perspektiv på utmaningar din verksamhet står inför eller en lösning på ett praktiskt problem? Du kanske vill att studenter granskar en produkt- eller tjänsteutvecklingsprocess eller tar fram förslag på en teknisk lösning? Ett samarbete med studenter på Malmö universitet ger dig inte bara nya perspektiv utan kan även skapa möjligheter till framtida rekryteringar.

Läs mer på www.mau.se/studentsamarbeten eller kontakta Anna Bogeskär Brandt på anna.bogeskar.brandt@mau.se/040-665 80 84.

Söker ni ny personal? På vår karriärportal Future Finder kan ni presentera ert företag för studenter och nyutexaminerade från Malmö universitet. Annonsera lediga tjänster/uppdrag kostnadsfritt i 10 dagar. https://futurefinder.mau.se/sv/for-employers

Exjobb i samverkan – för en hållbar samhällsutveckling

Har er organisation en utmaning eller en outnyttjad möjlighet relaterat till hållbar samhällsutveckling som ni vill undersöka vidare eller hitta en lösning på? Eller är ni nyfikna på att på annat sätt följa och vara delaktiga i när studenter utforskar en samhällsrelevant frågeställning? Då är Exjobb i samverkan något för er!

Årets tema – Klimatet och människan

Temat spänner över flera forsknings- och utbildningsområden. Förutom de självklara utmaningarna relaterat till våra byggda miljöer, energifrågor, transport och mobilitet, så rymmer det också frågeställningar relaterade till hälsa och klimat, idrott och miljö, migration och klimat, grönt socialt arbete och mycket, mycket mer. Läs mer om aktuell forskning på temat här: https://mau.se/forskning/forskning-i-fokus/fokus-klimatet-och-manniskan/

För mer information och intresseanmälan, senast 16 februari, läs mer här!