Har er organisation eller företag ett case i behov av nytänkande lösningar?

Kan lösningen bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle?

Är ni redo att låta en grupp studenter med olika utbildningsbakgrund jobba med just er utmaning under en dag?

Tidigare har Det digitala Malmö/Malmö stad och Skanska deltagit.

https://storm.mah.se/stormathon/

Vi ser fram emot möjligheten att samarbeta med er!

Behöver ditt företag nya perspektiv?

Samarbeta med studenter från Malmö universitet.

Du kanske vill få nya perspektiv på utmaningar din verksamhet står inför eller en lösning på ett praktiskt problem? Du kanske vill att studenter granskar en produkt- eller tjänsteutvecklingsprocess eller tar fram förslag på en teknisk lösning? Ett samarbete med studenter på Malmö universitet ger dig inte bara nya perspektiv utan kan även skapa möjligheter till framtida rekryteringar.

Läs mer på www.mau.se/studentsamarbeten eller kontakta Anna Bogeskär Brandt på anna.bogeskar.brandt@mau.se/040-665 80 84.

Söker ni ny personal? På vår karriärportal Future Finder kan ni presentera ert företag för studenter och nyutexaminerade från Malmö universitet. Annonsera lediga tjänster/uppdrag kostnadsfritt i 10 dagar. https://futurefinder.mau.se/sv/for-employers