Baker Tilly MLT KB

Baker Tilly MLT KB är en av regionens största och mest välrenommerade redovisnings- och revisionsbyråer och har funnits sedan 1980. Vi har kontor i Malmö, Lund och Trelleborg med drygt 60 kompetenta och erfarna medarbetare som hjälper våra kunder med det mesta från den dagliga bokföringen med lönehantering och skattedeklarationer, till revision, skatte- och företagsrådgivning…

Advokatfirman VICI AB

Advokatfirman VICI är stolta över att ha en samlande ledstjärna – klientens framgång, vår gemensamma drivkraft Vi driver Advokatfirman VICI på ett modernt och flexibelt sätt för att erbjuda dig hög grad av tillgänglighet och snabbhet. Vi kopierar hellre framgångsrecept från andra branscher än vår egen. Vi vågar gå vår egen väg. Vi jobbar helst…

Rosén Larsen Advokater AB

Rosén Larsen Advokater AB är en nischbyrå inom fastighetsrätt. Vi tillhandahåller juridiska tjänster genom biträdande vid avtalshantering, löpande konsultationer och vid tvist. Vi hanterar olika avtal såsom t.ex. fastighetsköp, exploateringsavtal, markanvisningsavtal, arrendekontrakt, servitut, entreprenadkontrakt, kontraktshandlingar i samband med bildande av bostadsrättsföreningar och lokalhyreskontrakt. Vi hanterar även löpande frågor i verksamheten såsom t.ex. bygglov och andra…