STYRELSE 2020

Styrelseordförande

Tomas Razi-Larsson, Bulltofta, Easy Event

Ledamöter

Lars Henningsson, Företagsgruppen Mitt i Malmö, Interim Sales Sweden

Fredrik Håkansson, Sofielund, Stiftelsen Comesta

Björn Hallonqvist, Limhamn, Hallonqvist Fastighetsbyrå

Mikael Hankell, Hyllie, Hankells Ekonomikonsult AB

Suppleanter

Peter Bursell, Bulltofta, Scapa Företagsservice AB

Johnny Ganeryd, Företagsgruppen Mitt i Malmö, Coachcompanion

Rolf Lantz, Sofielund, Independent Pharmaceuticals Professional

Björn Olsson, Limhamn, Handelshuset Hylén & Olsson

Camilla Ahlin Nilsson, Hyllie, Malmö Arena

Revisor

Hans Tengryd, huvudansvarig revisor

Mikael Hankell, revisorssuppleant